Na kolegiju Seminar iz provincijalne arheologije 1 studenti savladavaju vještine samostalnog rješavanja problema vezanih uz provincijalnu arheologiju na način da sudjeluju u kritičkoj raspravi nakon izlaganja seminarskih radova svojih kolega, uče primjenjivati metodološki ispravan način pisanja znanstvenog rada, stječu kompetencije ciljanog prikupljanja podataka i njihove interpretacije za potrebe pisanja znanstvenog rada, imaju obavezu izložiti seminarski rad pred kolegama, argumentirati svoje stavove te iznijeti kritičko mišljenje o postojećim spoznajama na osnovi stečenog znanja.

Nakon izvršenih obaveza na ovom kolegiju, studenti će steći vještine nužne za daljnji znanstveno-istraživački rad na doktorskom studiju.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 142665
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski