U kolegiju se istražuju najvažnije jezične osobitosti pojedinih srednjovjekovnih hrvatskih zakona i statuta (Vinodolskog, Krčkog ili Vrbničkog, Senjskog, Kastavskog i Poljičkog), Veprinačkog iz 1507. i najstarijeg kajkavskog tiskanog zakona Decretuma iz 1574. Istražuju se jezične osobitosti starih hrvatskih zakona i statuta na fonološkoj, morfološkoj, leksičkoj, sintaktičkoj i stilističkoj razini, a posebna se pažnja posvećuje njihovu prevođenju na hrvatski standardni jezik i čitanju originalnih latiničnih pravnih spomenika.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 77913
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: zimski