Status: 

  • obavezni za studente jednopredmetnog diplomskog studija informatike, istraživački smjer, 
  • izborni za sve ostale studije na Filozofskom fakultetu.

Kompetencije:

Student će dobiti temeljna znanja u području računarske lingvistike iz perspektive računalne obrade prirodnih jezika i bit će osposobljen da može samostalno modelirati postupke leksičke i sintaksne analize prirodnih jezika. Također će znati koristiti alate za ekstrahiranje informacija iz tekstova rečenica napisanih u prirodnom jeziku. NooJ NLP okruženje će se koristiti za demonstraciju automata konačnih stanja (FSA), rekurzivnih prijelaznih mreža (RTN), poboljšanih rekurzivnih prijelaznih mreža (ERTN), beskontekstnih gramatika (CFG) i kontekstnih gramatika (CSG). Perl i NooJ regularni izrazi će se koristiti za upite nad nestrukturiranim tekstovima. Lokalne gramatike dizajnirat će se pomoću grafičkog i tekstualno sučelja (flektivne, derivacijske, leksičke, ortografske, morfološke, terminološke, sintaktičke, semantičke i prijevodne gramatike). Leksička i sintaktička analiza bit će objašnjene i demonstrirane kroz gramatike koje su studenti izradili samostalno. Oprimjerit će se uklanjanje višeznačnosti i izgradnja konkordancija. Izrađeni algoritmi će se evaluirati (preciznost, opoziv, f-mjera) i međusobno uspoređivati. Raspravljat će se o NLP-u u kontekstu velikih podataka.


Dragi studenti,

ulaskom na ovaj kolegij vi se pretvarate u promatrače, mislioce i pronalazače. Otkrivat ćete uzorke i modele ponašanja u jeziku. Moći ćete predviđati. Rješavat ćete probleme. Trudit ćete se. Griješit ćete. Ponovo ćete se truditi. Postat ćete stručnjaci.

Vi to možete!

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 117614
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski