Kolegij omogućuje primjenu znanja i vještina stečenih u nastavi ranije odslušanih metodologijskih kolegija ("Osnove sociološke statistike 1", "Osnove sociološke statistike 2", "Uvod u znanstveno istraživanje"), unapređuje ih te razvija sposobnosti i vještine njihove primjene u obradi kvantitativnih podataka.

Znanja, sposobnosti i vještine stečene u okviru kolegija nužan su ili izrazito poželjan preduvjet rada na metodološkim kolegijima koje studenti/studentice mogu upisati na višim semestrima ("Odabrana poglavlja statističke analize", "Istraživački projekt") te olakšavaju rad na drugim kolegijima u okviru kurikuluma studija sociologije.

Razina studija: PD
ECTS bodovi: 6

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 51336
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski