Izborni kolegij daje pregled stilskih mijena, umjetničkih pojava, protagonista među umjetnicima i naručiteljima u Dalmaciji razdoblju mletačke vladavine te na teritoriju Dubrovačke Republike od kraja XVI. do XVIII. stoljeća, s posebnim osvrtom na ostvarenja venecijanske slikarske škole u navedenom razdoblju te posredne i neposredne utjecaje na djelatnost domaćih majstora (slikarski importi, boravak stranih slikara u dalmatinskim umjetničkim središtima i boravak domaćih slikara u Veneciji). Predmet je komplementaran nastavnim sadržajima obveznog predmeta preddiplomskog studija »Likovne umjetnosti renesanse i baroka«.

Razina studija: PD

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 170249
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski