Cilj predmeta je omogućiti uvid u odvojeni razvoj nizozemskog jezika na jugu afričkog kontinenta, njegovu povijest, govornike, utjecaje i književnost. Okolnosti koje su oblikovale afrikaans nude uvid u dugu povijest europskog kolonijalizma, socio-ekonomskih prilika u kolonijama, političke povijesti i lingvističke raznolikosti.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 184253
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski