Cilj: Upoznati studente s radom školske knjižnice, standardima i njenom ulogom u obrazovnom sustavu.

Ishodi učenja
  1. Objasniti ulogu školske knjinice u obrazovnom sustavu
  2. navesti definirati i planirati aktivnosti u školskoj knjižnici
  3. razviti upravljati i vrednovati obrazovni rad u školskoj knjižnici
  4. izvjestiti o legislativi na području školkskog knjižničarstva u Republici Hrvatskoj
  5. analizirati i mjeriti uspješnost školske knjižnice
  6. odabrati i primjeniti tehnike marketinga i menadžmenta u školskoj knjižnici
Metode ocjenjivanja
Kolokviji 40% Samostalno istraživanje 30% Usmeni ispit 20% Pohađanje nastave, rješavanje zadataka 10%

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 131811
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski