Nastavnici inog jezika često smatraju da u nastavu moraju uključiti elemente e-učenja kako bi pokazali da se koriste suvremenim metodama ili kako bi se približili svojim učenicima (pogotovo ako su školske dobi). Ipak, istraživanja pokazuju da mnogi nastavnici jezika smatraju da nemaju dovoljno vremena za pripremu zadataka za e-učenje, kao i da se ne osjećaju dovoljno sigurnima u svoje vještine korištenja online alata. Cilj je ovog kolegija predstaviti sociokognitivne modele e-učenja i poučavanja, koji naglašavaju integraciju pedagoških/metodičkih i tehnoloških kompetencija nastavnika, za razliku od modela koji ističu samo tehnološke kompetencije. Obrađivat će se sljedeće teme: sociokognitivni modeli i e-učenje; suradničko učenje u nastavi jezika u online okruženju; uloga zajedničke refleksije i samorefleksije u e-učenju i poučavanju; važnost potencijala (engl. affordances) online alata u odnosu na ciljeve učenja; adaptacija nastavnih aktivnosti za rad u online okruženju; otvoreni Web 2.0 alati u nastavi jezika; privatnost učenika i sigurnost u online okruženju; uloga akcijskih istraživanja u e-poučavanju. Na temelju navedenoga, raspravljat će se o poteškoćama pri provođenju znanstvenih istraživanja u ovom području, s posebnim naglaskom na (ne)usporedivosti metoda u e-poučavanju i tradicionalnom poučavanju.

Razina studija: poslijediplomski
Semestar: zimski