Cilj je kolegija studente upoznati s načinima predstavljanja i prerušavanja, s njihovim mijenama i značenjima koja usvajaju u različitim izvedbenim kontekstima. Nakana je rasvijetliti osnovne pojmove i polazišta teorija vezanih uz izvedbu, predstavljanje i igre (theory of play) te studija karnevalesknog u kulturi. Razmatraju se i mogućnosti primjene ovih koncepata pri suvremenim analizama kulture i društva, poglavito pri studijama javnih događanja kod kojih je istaknuta izvedbena komponenta (politički skupovi, festivali, glazbena, sportska, vjerska okupljanja itd.). Naglasak je pritom na primjerima iz Hrvatske. Konačno, razmatraju se i postavke pojedinih teoretičara prema kojima se svako ponašanje u javnosti može promatrati kao predstavljački čin.

Razina studija: PD

Broj ECTS bodova: 5


Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 118625
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski