Kolegij se bavi eksternim institucijama koje su osnovane u 19. stoljeću (MH, HAZU) ili su tada dobile svoj moderan oblik (Sveučilište, NSK), a koje su participirale u oblikovanju hrvatske filologije i kroatistike kao znanstvene discipline. Poseban naglasak stavljen je na procese (u) kojima je oblikovan korpus tekstova koji se proučava pod nazivom "starije hrvatske književnosti".

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 170280
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: zimski