Kolegij je predviđen za studente polonistike. Cilj mu je studentima dati uvid u povijesne događaje vezane uz Konstantina i Metoda, zatim fonološku i morfološku obradu staroslavenskog jezika te dovođenje tog jezika u vezu s hrvatskim i poljskim jezikom.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 87084
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski