Kroz praktični rad studenti će upoznati metodologiju obrade, analize i interpretacije keramičkih i litičkih arheoloških nalaza.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 170507
Broj ECTS bodova: 2