Kroz praktični rad studenti će upoznati metodologiju obrade, analize i interpretacije keramičkih i litičkih arheoloških nalaza.