Ciljevi kolegija: Usvajanje temeljnih znanja o teorijskim pristupima i empirijskim radovima koji se tiču etničkih odnosa; poznavanje dinamike etničkog i nacionalnog identiteta u rasponu od povijesnih izvora do suvremenih oblika u kontekstu globalizacije; razumijevanje etničkih odnosa u komparativnoj perspektivi; osposobljavanje za upotrebu teorijskih koncepata i metodoloških instrumenata u svrhu izrade samostalnih radova, uključujući seminarske i završne, s područja etničkih odnosa.

Sadržaj kolegija: Osnovni pojmovi i njihov historijat s posebnim obzirom na interpretaciju etnosa, rase i nacije u klasičnoj sociologiji. Počeci discipline u SAD i teorem ciklusa rasnih ili etničkih odnosa. Europski kontekst i autori koji otkrivaju značaj nacije i nacionalizma u tvorbi kolektivnog identiteta suvremenih država i društava. Mitovi o porijeklu naroda i suvremena istraživanja etnogeneze. Glavne teorije o izvorima nacije i nacionalizma. Teorije i modeli objašnjenja etničkih sukoba, kao i mirnih odnosa. Teorije i modeli socijalnog identiteta i njihova primjena u proučavanju etničkog identiteta i njegove dinamike. Izbor različitih područja u svijetu u svrhu primjene teorijskih pristupa i eksplanatornih modela kroz odabir različitih studija slučajeva koji sadrže određenu teorijsku dimenziju ili model. Pitanje etničkih odnosa u Hrvatskoj s posebnim obzirom na područja mirne (poslijeratne) integracije.


Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 51318
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski