Temeljeći se na istraživačkom projektu u tijeku, kolegij sadrži prikaz novih pristupa arhitektonskim sklopovima i djelima vizualnih umjetnosti bratovština Skjavona/Illira/Hrvata u ranonovjekovnoj Italiji. Upoznaje studente s organizacijom bratovštine i kolegija te funkcioniranjem i tipologijom arhitektonskih sklopova u urbanom kontekstu talijanskih centara. Predočava odnos kolektivnog naručitelja i djela, zatim ikonografiju djela s nacionalnim/etničkim predznakom, te ulogu skjavonskih sklopova u formiranju grupnog identiteta. Skjavonska/Ilirska bratovština u Rimu između papinskih narudžbi i htjenja zajednice u kontekstu „Roma communis patria“. Bratovština Sv. Jurja i Tripuna kao scuola piccola u kozmopolitskoj Veneciji. Ilirsko-ugarski kolegij kao odraz htijenja zagrebačkog kaptola u sveučilišnoj Bologni.


Razina studija: ostalo
Semestar: zimski