Na odabranim Teokritovim idilama te ulomcima Mosha i Biona razmatra se razvoj grčke bukolske poezije u kontekstu helenizma i utjecaja na potonju književnost Zapada. Uz osnovne karakteristike žanra razgraničavaju se pojmovi "pastirsko", "bukolsko" i "pastoralno" na primjerima tipičnih motiva u ulomcima triju odabranih grčkih autora.  Na temelju samostalnog istraživanja studenti, uz nastavnikov nadzor, tijekom semestra pripremaju seminarski rad koji kontinuirano, po fazama nastanka, predstavljaju usmeno, a zatim i predaju u pismenom obliku. Seminarski rad obrađuje neki od  relevantnih aspekata bukolske poezije.
Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 118030
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski