Cilj ovog kolegija osposobiti je studente za primjenu stečenih teorijskih znanja u nastavnoj praksi: analizirati nastavni proces (sve čimbenike toga procesa), samostalno planirati i izvoditi nastavu. Razvijanje pojedinih sastavnica kompetencije nastavnika stranog jezika. Razvijanje samostalnosti, kritičnosti i kreativnosti kao bitnih karakteristika dobrog nastavnika. Razvijanje profesionalne odgovornosti. Na seminaru se studenti i studentice pripremaju za školsku praksu, savjetuje ih se tijekom prakse te se analizira i vrednuje praksa studenata.