Cilj je ovog kolegija osposobiti studente za analizu i vrednovanje jezične produkcije učenika njemačkog kao stranog jezika. Kolegij omogućuje budućim nastavnicima njemačkog jezika analizirati i vrednovati jezičnu produkciju učenika, pratiti njihovu progresiju te primjereno reagirati.
Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 118027
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski