Cilj je ovog kolegija osposobiti studente za analizu i vrednovanje jezične produkcije učenika njemačkog kao stranog jezika. Kolegij omogućuje budućim nastavnicima njemačkog jezika analizirati i vrednovati jezičnu produkciju učenika, pratiti njihovu progresiju te primjereno reagirati.