U kolegiju se obrađuju formalni jezici različitih razina: konačni, bezokolinski, okolinski i opći, te odgovarajući strojevi (automati): konačni stroj, stog i Turingov stroj.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 52661
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski