Zadaci ovoga kolegija jesu najprije upoznati teorijske pristupe i interpretacije slobodnoga vremena kao društvenoga fenomena, a potom i njegove pedagoške aspekte i implikacije kao i mjesto u sustavu odgoja i obrazovanja. Cilj kolegija jest kritičko promišljanje oblikovanja slobodnoga vremena djece i mladih te unaprjeđenje kulture planiranja i provođenja slobodnoga vremena ciljne populacije.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 117644
Broj ECTS bodova: 5