Cilj i zadaci ovoga kolegija su uvođenje studenata u područje znanstvene pedagogije, njezinoga utemeljenja i osnovna terminologijska određenja. Kolegij se odnosi na definiranje pedagogije kao znanosti, opis sustava pedagogijskih disciplina te analizu različitih pedagogijskih teorija i diskursa tijekom najvažnijih razdoblja, ideja i pravaca u razvoju pedagogije.