Na odabranim tekstovima Homera (jedno pjevanje Ilijade, jedno pjevanje Odiseje), Hezioda (Teogonija, Poslovi i dani) i Apolonija Rođanina (Argonautika)1 razmatra se razvoj grčke epske poezije od početaka do helenizma i utjecaja na potonju književnost Zapada. Uz osnovne karakteristike žanra razgraničavaju se pojmovi "narativni ep", "junački ep" i "Sach-epos" na primjerima tipičnih motiva u ulomcima triju odabranih grčkih autora.  Na temelju samostalnog istraživanja studenti, uz nastavnikov nadzor, tijekom semestra pripremaju seminarski rad koji kontinuirano, po fazama nastanka, predstavljaju usmeno, a zatim i predaju u pismenom obliku. Seminarski rad obrađuje neki od  relevantnih aspekata bukolske poezije.

Osim grčkih tekstova, studenti trebaju tijekom semestra pročitati dva naslova s popisa obavezne literature.


Nositelj kolegija: izv. prof. dr. sc. Neven Jovanović

Izvođači: dr. sc. Nina Čengić, Nino Zubović

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 66086
Broj ECTS bodova: 7
Semestar: zimski