Razlikovni kolegij na interdisciplinarnom poslijediplomskom specijalističkom studiju "Upravljanje ljudskim potencijalima"

Razina studija: ostalo
Semestar: zimski