Metodologija konzerviranja nepokretne baštine

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 117740
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski