Kolegij je izborni kolegij na preddiplomskom studiju te doprinosi razumijevanju gotičke umjetnosti. Studenti će dobiti pregled arhitekture i skulpture u Francuskoj u razdoblju od 12. do 14. stoljeća. Naglasak je stavljen na najreprezenativnije gotičke spomenike u Francuskoj, i to u prvom redu na katedrale sjeverne Francuske (napose prostor Ile-de-France). Od ranogotičkih spomenika pažnja će biti usmjerena na katedralu u Sensu, Senlisu, Noyonu, Laonu i Parizu, ali i na opatiju u Saint-Denisu koja predstavlja prvi spomenik gotičke umjetnosti.  Glavni naglasak će biti stavljen na katedrale klasične gotike, napose na onu u Chartresu, Reimsu i Amiensu koje predstavljaju vrhunac gotičkog stila uopće. Osim njih, pozornost će biti usmjerena i na kasnije spomenike nastale u duhu rayonnant i flamboyant gotike. Također, pažnja će biti posvećena razvoju gotičke skulpture francuskih katedrala. Pratit će se razvoj arhitektonske plastike koja je resila eksterijere tih monumentalnih zdanja – od ranogotičke skulpture zapadnog pročelja u Chartresu, Parizu i Senlisu, potom stila 1200. na zapadnom pročelju katedrale u Laonu, transeptima u Chartresu, te pročeljima u Parizu i Reimsu, do pojave zrelogotičke skulpture i tzv. pariškog (dvorskog) stila. Osim osnovnih formalnih i stilskih karakteristika, posebna pažnja bit će posvećena i ikonografiji. Također, nastojat će se obajsniti i povijesno-kulturni kontekst nastanka tih najvažnijih gotičkih spomenika u Francuskoj.  

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 170235
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski