Kolegij Hrvatska usmenoknjiževna retorika upoznaje studente sa značajkama i osobitostima usmenoretoričkih žanrova, s poviješću zapisa i znanstvenoga proučavanja tih žanrova u hrvatskoj folkloristici i znanosti o književnosti. Cilj je kolegija ovladati različitim teorijskim i metodološkim pristupima usmenoknjiževnoj retorici (folkloristički i retorički pristupi, fonostilistika, teorija govornih činova), metodološki se osposobiti za samostalno prikupljanje suvremenih usmenoretoričkih žanrova te za njihov stručni i znanstveni opis.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 170270
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: zimski