Iz šireg konteksta povijesti grčke književnosti kolegija Grčka lirika u svoj

fokus stavlja formiranje lirike kao novog književnog žanra, promatra autore

u njihovu kronološkom slijedu te traži specifičnosti jezika i izraza.

U sklopu seminara posvećenog grčkoj lirici čitaju se, analiziraju i komentiraju

izvorna djela, od Stezihora do Bakhilida.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 66100
Broj ECTS bodova: 7
Semestar: zimski