Izborni kolegij za studente prve godine francuskoga jezika i književnosti (2. semestar).

Rad se temelji na obradi kraćih tekstova popraćenih vježbama radi provjere razumijevanja pročitanog; rad na vokabularu obuhvaća i rad s rječnikom (sinonimi, antonimi, frazemi, itd.)

Cilj kolegija je osposobiti studente za čitanje dužih tekstova i sažeto prikazivanje pročitanog kao i za obradu leksičke građe. 

 .