Izborni kolegij za studente prve godine francuskoga jezika i književnosti (2. semestar). Rad se temelji na obradi kraćih tekstova popraćenih vježbama radi provjere razumijevanja pročitanog; rad na vokabularu obuhvaća i rad s rječnikom (sinonimi, antonimi, frazemi, itd.). Cilj kolegija je osposobiti studente za čitanje dužih tekstova i sažeto prikazivanje pročitanog kao i za obradu leksičke građe. 

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 102116
Broj ECTS bodova: 2