Cilj ovog kolegija je osposobiti studente za primjenu postupaka razvijanja vještine čitanja u nastavi stranog jezika, te primjenu teorijskih znanja o njemačkoj književnosti.