Na primjeru jedne Plautove komedije studenti se upoznaju s osobitostima starolatinske gramatike, razlikama spram klasičnog latinskoga, te s mjestom latinskoga među indoeuropskim jezicima. Filološka obrada Plautova teksta prilika je i za kulturno-povijesne i etimološke analize.