Na primjeru jedne Plautove komedije studenti se upoznaju s osobitostima starolatinske gramatike, razlikama spram klasičnog latinskoga, te s mjestom latinskoga među indoeuropskim jezicima. Filološka obrada Plautova teksta prilika je i za kulturno-povijesne i etimološke analize.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 37159
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski