Kolegij prati posljedice slavnih umjetničkih migracija u europskoj povijesti umjetnosti. Posebna pozornost posvećena je  primjerima iz domaće baštine i njihovom usporedbom sa srodnim djelima u drugim sredinama te upoznati studente s mehanizmima narudžbe i širenja utjecaja putem umjetničkih djelā iz drugih umjetničkih sredina te s posljedicama migracije slikā, ali i umjetnika. Također, posebne teme tiču se razumijevanju uzroka i posljedica globalizacije imaginarija, Također, osvrnut će se na  predodžbe (ideje, opise)  iz drugih umjetnosti (književnost, glazba, kazalište) i njihove veze s likovnim umjetnostima.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 170243
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski