Posrijedi je jezični modul kolegija "Hrvatski jezik i književnost u srednjem vijeku", organiziran u jedan sat predavanja i jedan sat seminara, namijenjen studentima kroatistike. Sadržaj kolegija vanjska je i unutarnja povijest hrvatskoga jezika, odnosno književnih varijeteta koji su se koristili do početka XVI. st. U pogledu glagoljske tradicije, kolegij uključuje i elementarno novovjekovno gradivo, do kraja XIX. stoljeća

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 35960
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: ljetni