Teorijski i praktično upoznati studente s načelima klasifikacije i karakteristikama pojedinih klasifikacijskih sustava. Naučiti ih vrednovati klasifikacijski sustav s aspekta zbirke i koristiti klasifikacije u pretraživanju i organizaciji znanja na Interentu.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 51397
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski