Usvajanje i razvijanje tehnika pisanja, čitanja i izgovora ćiriličnog pisma, razvijanje vještine govorenja u osnovnim akademskim situacijama. Upoznavanje s akademskim i stručnim vokabularom.


Sveučilišni preddiplomski i diplomski jednopredmetni i dvopredmetni studij, 1. semestar, 2 ECTS boda


Ovaj kolegij se izvodi i na diplomskom studiju: Ruski jezik za akademske potrebe 1 (117944)

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 78166
Broj ECTS bodova: 2
Semestar: zimski