Polaznici kolegija kroz semestar u malim prisustvuju satovima individualne rehabilitacije u predškolskom i školskom odjelu Poliklinike SUVAG. Cilj predmeta je osposobiti studente za pripremu i provođenje individualne slušno-govorne rehabilitacije.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 160755
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski