Polaznici kolegija će

  • upoznati hrvatsku književnost, jezičnu politiku, kulturu, umjetničke prakse i društveni kontekst u razdoblju 1971–2010.
  • usvojiti poetički opis razdoblja
  • pročitati i interpretirati ključne pjesničke, prozne i dramske tekstove
  • uočiti odnose književnosti tematiziranoga razdoblja s prethodećom književnošću
  • uočiti oblike i načine upisivanja konteksta u tekst

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 170286
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: zimski