Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 170513
Broj ECTS bodova: 3