Uvid u povijesni razvoj i civilizacijske specifičnosti neeuropskih, posebice afričkih luzofonskih zemalja. Objašnjenje i pomoć u prepoznavanju kulturnih i civilizacijskih pojava odlučujućih za oblikovanje identiteta afričkog luzofonskog svijeta nekad i danas.


Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 52291
Broj ECTS bodova: 3