Sudionici se prvo trebaju upoznati s osnovama političke, društvene i kulturne povijesti razdoblja između 1933. i 1945. godine, pri čemu u prvom planu trebaju stajati povijesni fenomeni političkog totalitarizma (nacionalsocijalizma), antisemitizma, holokausta, egzila i Drugoga svjetskog rata. Duboka političko-kulturna cezura što je nastala dolaskom nacista na vlast i posljedičnim izopćenjem i protjerivanjem mnogih umjetnika, dovodi do cijepanja književnosti njemačkoga jezičnog izraza na tri sfere, na nacionalsocijalističku književnost, književnost 'unutrašnje emigracije' i književnost u egzilu. U kolegiju će se prikazati različiti vidovi tih triju sfera na osnovi njihovih poetoloških i kulturno-političkih koncepta i potom predstaviti na primjeru reprezentativnih autora i djela. Diskusija će se voditi i o drugim kulturnim formatima tog vremena poput filma i likovnih umjetnosti. Sudionici trebaju pročitati nekoliko izabranih tekstova razdoblja (Eberhard Wolfgang Müller: Das Frankenburger Würfelspiel; Lyrik in Auswahl; Ernst Jünger: Auf den Marmorklippen; Stefan Zweig: Schachnovelle; Anna Seghers: Das siebte Kreuz; Ödön von Horváth: Jugend ohne Gott) i sudjelovati u raspravi o tim djelima.