Predmet uvodi u interdiscplinarno proučavanje intelektualnog razvoja suvremenog društva, kao i društvenih, kulturnih, političkih i ekonomskih pretpostavki prevladavajućih oblika znanja i režima prakse. Predmet je zamišljen kao niz teorijskih istraživanja u kojima se analiziraju i raspravljaju temelji, izvori i oblici različitih ideja, sklopova ideja i teorijskih koncepata kako se pojavljuju u različitim područjima djelovanja. Razina studija: PD ECTS: 6
Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 51315
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski