Cilj predmeta jest upoznati studente s područjem računalne analize teksta i podataka. Koristi će se različiti alati: npr. za analizu teksta (npr. konkordancije, termini, liste), alati za ekstrakciju i obilježavanje podataka i/ili odabrani programski jezici  (Python, R) .

Seminarski rad se radi prema vlastitom odabiru načina rada (ili alat ili programiranje) i područja primjene.

U radu će se koristiti računalni modeli za ekstrakciju informacija,  primijenit formalni modeli za analizu teksta, provesti računalno obilježavanje i analiza korisnički-generiranog teksta i analiza podataka. Pretraživanje teksta će se provesti i primjenom programskog jezika Python. Analiza strukturiranih podataka će se izvršiti primjenom odgovarajućeg softvera za analizu podataka u cilju uočavanja trendova primjene i razvoja.


Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 181265
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski