Usporedba različitih hrvatskih prijevoda Biblije, posebno evanđelja
Ovladavanje načinima pronalaženja značenjskih razlika sinonima
Utjecaj različitih jezičnih obilježja na značenje teksta kao cjeline