Kolegij se nadovezuje na osnove genologije iz predmeta Uvod u studij njemačke književnosti, a predstavlja osnovu za paralelno ponuđeni izborni seminar Književna interpretacija te za književnopovijesne seminare od trećeg semestra nadalje.