Cilj kolegija jest upoznavanje s osnovnim smjernicama za rad s učenicima s teškoćama u razvoju (sudjelovanje u radu povjerenstva za upis djece u osnovnu školu, postupku utvrđivanja psihofizičkoga stanja djeteta te izradi primjerenih programa, stručno usavršavanje nastavnika, unapređivanje razine inkluzivnosti škole te provedba (samo)vrednovanja iste, kao i savjetodavni rad s učenicima, roditeljima i nastavnicima).

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 184256
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski