Američki je politički sustav medij demokratske vladavine jedne od najmoćnijih svjetskih sila već više od dva stoljeća, stoga je razložno pretpostaviti da je njegovo proučavanje i poznavanje ključno za razumijevanje američkog društva i kulture, kao i njezina globalnog utjecaja. No, naša svrha u kolegiju nije proučavanje američkog političkog sustava i njegovih  ustrojbenih elemenata kao takvih, nego kulturnih reprezentacija, slika i prikaza elemenata tog sustava u književnosti (fikcionalnoj i nefikcionalnoj) te u vizualnim medijima (film i televizija). Istodobno ćemo se u razmatranju kulturnih predodžaba koje generiraju verbalni i vizualni sustavi prikazivanja usredotočiti na razdoblje od druge polovice 20. stoljeća, tj. kasno moderno razdoblje, razdoblje postmoderne itd.  Promatrat ćemo posebno kako književnosti i vizualni mediji preuzimaju, kodificiraju ali i preoznačavaju različite elemente američke politike, te ćemo se u razmatranjima usredotočiti na izabrane segmente te dinamičke interakcije.  
Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 184923
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski