Cilj je upoznati studente s djelom Petra Guberine u kontekstu lingvističkih istraživanja XX. i XXI. stoljeća, naročito s obzirom na jezična istraživanja na francuskome jeziku unutar kojeg je autor bio osobito aktivan i ostavio veliki trag. Cilj je kolegija također osposobiti studente za razumijevanje osnovne terminologije Guberinine lingvistike govora i primjene njezinih principa u verbotonalnom pristupu reedukacije slušanja i govora te strukturo-globalnoj audio-vizualnoj metodologiji učenja stranih jezika.