Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 124282
Broj ECTS bodova: 3