Predmet studente uvodi u problematiku nematerijalne kulturne baštine, s ciljem razumijevanja njezina koncepta i tvorbe. Identificiraju se i obrazlažu zakonodavni okvir i mehanizmi zaštite i očuvanja nematerijalne kulturne baštine te dionici toga procesa. Nematerijalna kulturna baština promatra se u širem kontekstu kulturnih politika. Također, razmatraju se njezine veze s turizmom, politikama različitosti, međukulturnim dijalogom i održivošću. Cilj je kolegija osposobiti studente za kritičko sagledavanje procesa zaštite i očuvanja nematerijalne kulturne baštine te za prepoznavanje i razumijevanje aktera i mehanizama stvaranja baštine i političnosti toga procesa.

Sadržaj kolegija: nematerijalna kulturna baština – osnovni pojmovi; zaštita i očuvanje nematerijalne kulturne baštine; dionici procesa zaštite i očuvanja nematerijalne kulturne baštine (međunarodna, državna, regionalna i lokalna razina); programi i aktivnosti zaštite i očuvanja nematerijalne kulturne baštine; nematerijalna kulturna baština i turizam; nematerijalna kulturna baština i politike različitosti, međukulturni dijalog i održivost; studije slučaja


Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 184184
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski