Obrađivat će se osnovna metodologija znanstvenog rada u humanističkim znanostima i proces planiranja i provedbe znanstvenog istraživanja. Cilj kolegija je osposobiti studente za samostalno čitanje i analizu znanstvenih tekstova, prikupljanje podataka, analizu rezultata i pisanje rada. Također, na kolegiju će se baviti jezičnim alatima i resursima za španjolski jezik pa će se studentima omogućiti pristup i služenje jezičnim korpusima te programima za upravljanje bibliografijom i referencama.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 184292
Broj ECTS bodova: 2