Kolegij «Informacijski sustavi i baze podataka u obrazovanju» pokriva sadržaje vezane uz razumijevanje informacija, njihove organizacije te daljenjeg korištenja.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 52616
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski