Kolegij će nastojati pružiti različite kontekste i okvire kroz koje je moguće razumjeti neka od središnjih problemskih mjesta Dragojevićevog stvaralaštva, od 1960-ih sve do danas. Njegovo će se djelo književnopovijesno situirati u kontekst moderne europske i (hispano)američke književnosti, istaknut će se njegova žanrovska i formalna složenost (pjesma u prozi, slobodni stih, esej), filozofska komponenta (fenomenologija, predsokratovci), svjetonazorska orijentacija (elementi antimodernizma), a čitat će ga se i iz perspektive novijih kulturno-teorijskih paradigmi (književna animalistika, ekokritika). Općeniti uvidi kombinirat će se s interpretacijom pojedinih tekstova, pjesničkih ciklusa ili cjelovitih zbirki pjesama i eseja.


Razina studija: ostalo
Semestar: zimski